Search
Close this search box.

Demencija – Ultimativni vodič

Demencija

Demencija nije bolest. Umesto toga, to je sindrom – skup simptoma koji se javljaju kada neuroni (nervne ćelije) u mozgu prestanu da rade, izgube vezu sa drugim moždanim ćelijama i umru.

Na kraju to dovodi do gubitka kognitivnih sposobnosti koje su dovoljno značajne da poremete čovekov svakodnevni život.

Težina demencije varira od blage do teške. Ljudi koji su u završnoj fazi postaju potpuno nesposobni da se brinu o sebi i zahtevaju neprekidnu pomoć oko najosnovnijih aspekata svakodnevnog života.

Do polovine svih muškaraca i žena koji imaju 85 i više godina (ponekad se nazivaju i najstariji od starih) imaju neki oblik demencije. Međutim stručnjaci to ne smatraju normalnim delom starenja. Mnogi ljudi žive u devedesetim godinama sa svojim netaknutim kognitivnim sposobnostima.

Američki „Nacionalni institut za starenje“ definiše demenciju.

Imati dve ili više osnovnih funkcija koje su oštećene.

Ove funkcije uključuju:

memoriju

jezičke veštine

vizuelnu percepciju

sposobnost fokusiranja i obraćanja pažnje

Takođe su uključene kognitivne veštine poput: sposobnosti rasuđivanja i rešavanja problema.

 • Gubitak moždane funkcije dovoljno ozbiljan da čovek ne može da obavlja uobičajene svakodnevne zadatke. Neki ljudi sa demencijom možda neće moći da kontrolišu svoje emocije ili mogu pokazati promene ličnosti. Mogu se boriti sa halucinacijama (viđenje ili doživljavanje stvari koje ne postoje) i zabludama (uverenja koja nisu utemeljena u stvarnosti).

Da li su demencija i Alchajmerova bolest isti?

Demencija i Alchajmerova bolest nisu ista stvar.

Alchajmerova bolest čini 60 do 80 procenata svih slučajeva demencije. To je sporo progresivna bolest mozga koja je obeležena

akumulacijom fragmenata proteina beta-amiloida (plakova) izvan neurona u mozgu i uvrnutih niti proteina tau unutar neurona.

U ranoj fazi bolesti, ljudi sa Alchajmerovom bolešću mogu imati poteškoća s pamćenjem nedavnih razgovora, imena ili događaja i mogu doživeti apatiju i depresiju.

Iako je Alchajmerova bolest najčešća demencija, to nije jedina vrsta demencije.

Drugi najrasprostranjeniji oblik demencije je vaskularna demencija. Ona se javlja kada blokirane arterije zaustave protok krvi u mozak, uskraćujući moždane ćelije kiseonikom i hranljivim sastojcima koji su im potrebni da funkcionišu.

Iako je gubitak pamćenja jedan od prvih znakova Alchajmerove bolesti, ljudi sa vaskularnom demencijom u početku mogu imati oštećenu procenu ili neobične poteškoće u:

 • planiranju
 • organizovanju
 • donošenju odluka

U prošlosti su lekari koristili dijagnozu Alchajmerove bolesti kako bi isključili vaskularnu demenciju i obrnuto. Ali sada stručnjaci veruju da ove dve demencije često koegzistiraju, primer stanja zvanog mešovita demencija.

Obdukcione studije ljudi sa Alchajmerovom bolešću otkrivaju da je oko polovine imala i druge oblike demencije, najčešće vaskularne demencije.

Znak demencije: proteini u mozgu

Demencija nastaje oštećenjem moždanih ćelija. Naučnici rade na tome da bolje razumeju zašto i kako se to događa. Nadaju se da će njihovi napori dovesti do izlečenja, koje još uvek ne postoji, ili makar do lečenja koje na kratko ublažava simptome bolesti.

Naučnici su primetili povezanost između određenih vrsta demencije i visokog nivoa proteina u mozgu, kao kod Alchajmerove bolesti.

Demencija sa Levijevim telima (DLT), treći najčešći oblik demencije. Povezana je sa abnormalnim naslagama proteina koji se naziva alfa-sinuklein.

U zdravom mozgu, alfa-sinuklein pomaže neuronima da komuniciraju. Ali kada alfa-sinuklein počne da se skuplja u neurone, formirajući takozvana Levijeva tela, funkcija mozga je oslabljena, utičući na:

 • razmišljanje
 • kretanje
 • ponašanje
 • raspoloženje

Sindrom sa mnogim uzrocima – koji se mogu sprečiti

Veruje se da geni koji se prenose sa roditelja na svoje potomstvo igraju ulogu u skoro svim vrstama demencije.

Ipak, osim u retkim slučajevima mutacije jednog gena, ljudi ne nasleđuju demenciju direktno. Umesto toga, njihove šanse zavise od neke kombinacije genetskih, ekoloških i životnih faktora.

Prema britanskoj grupi „Alzheimer’s Society“, većina ljudi može značajno smanjiti rizik od demencije tako što će:

 • ostati fizički aktivni
 • jesti zdravu hranu
 • piti alkohol umereno (ili ga ne piti uopšte)
 • izbegavati cigarete

Međutim, čini se da su određene vrste demencije ozbiljnije pogođene genetikom. Oko 10 do 15 procenata ljudi sa oblikom demencije koji se naziva frontotemporalna demencija ima porodičnu istoriju bolesti.

Koliko ljudi pati od demencije?

Procenjuje se da 14 odsto ljudi starih 71 godinu i više živi sa demencijom. Od toga je više žena pogođeno demencijom, nego muškaraca – 16 procenata nasuprot 11 procenata.

Nažalost, demencija se često ne prijavljuje i ne dijagnostikuje, a lekari identifikuju samo oko polovine ljudi sa demencijom.

Očekuje se da će se broj ljudi koji žive sa demencijom znatno povećati. Do 2030. godine, procenjeno je da će 20 odsto ljudi u Sjedinjenim Državama imati 65 godina i više, dok je 14 procenata bilo u 2012. godini.

Naplata od demencije – lična, medicinska i društvena, već je visoka, a sa promenljivim demografskim podacima očekuje se da će ići znatno više.

Za 2017. godinu ukupni troškovi zdravstvene zaštite i dugotrajne nege osoba sa demencijom procenjeni su na 259 milijardi dolara. Predviđa se da će taj iznos doseći do 1,1 bilion dolara u 2050. godini.

Lekovi mogu stabilizovati simptome, a ne izlečiti demenciju

Kada je reč o progresivnim bolestima koje uzrokuju demenciju, trenutno ne postoji lek i ne postoji način da se značajno uspori ili izleči oštećenje mozga.

Međutim, određeni lekovi mogu umanjiti ili stabilizovati neke simptome demencije bar na neko vreme. Mnoge je odobrila američka „Uprava za hranu i lekove“ (FDA) za lečenje Alchajmerove bolesti. Imaju i kliničke dokaze da mogu da pomognu i ljudima sa drugim oblicima demencije.

Pacijenti sa demencijom sa Levijevim telima mogu da pronađu izvesno olakšanje od upotrebe inhibitora holinesteraze. Oni se trenutno koriste za lečenje simptoma Alchajemerove bolesti, poput: gubitka pamćenja, konfuzije i problema sa razmišljanjem i rasuđivanjem.

Trenutno u Sjedinjenim Državama postoji više od 250 kliničkih ispitivanja koja istražuju demenciju. Naučnici koji rade sa ljudima na mreži i u centrima širom zemlje proučavaju farmaceutske i nefarmaceutske intervencije.

Učesnici ovih kliničkih ispitivanja, uključujući one sa demencijom, mogu dobiti pristup potencijalnim tretmanima pre nego što postanu široko rasprostranjeni. A istovremeno pomažu u pronalaženju leka za buduće generacije.

Demencija – uzroci i faktori rizika

Demencija se javlja kada neuroni (nervne ćelije) u mozgu prestanu da rade, izgube veze sa drugim moždanim ćelijama i umru. Istraživači i dalje rade na tome da razumeju zašto se to događa i istražuju ulogu: genetike, načina života i životne sredina.

Vaskularna demencija povezana je sa oštećenim arterijama koje blokiraju protok krvi do mozga, lišavajući moždane ćelije kiseonika i hranljivih sastojaka potrebnih za funkcionisanje. Ozbiljnost blokade i njeno mesto u mozgu odrediće uticaj na razmišljanje i rasuđivanje. Faktori rizika uključuju:

 • aterosklerozu (otvrdnjavanje arterija)
 • povišen holesterol
 • povišen krvni pritisak
 • dijabetes
 • pušenje, takođe povećava rizik

Za demenciju Levijevim sa telima, u kojoj abnormalne nakupine proteina nazvane Levijeva tela ometaju normalno funkcionisanje mozga, izgleda da druge bolesti poput Parkinsonove bolesti

povećavaju rizik. Naučnici veruju da porodična istorija ove demencije takođe može biti faktor.

U ovom trenutku, glavni faktor rizika koji su naučnici uspeli da identifikuju za frontotemporalne poremećaje (takođe nazvana i frontotemporalna demencija) je porodična istorija. Međutim, naučnici su otkrili molekularne i genetske sličnosti između osnovnog stanja mozga, frontotemporalne degeneracije i amiotrofične lateralne skleroze. Istraživanje tih sličnosti može pomoći naučnicima da bolje razumeju i leče obe bolesti.

Da li se može sprečiti demencija?

Ljudi koji imaju roditelja ili brata i sestre sa demencijom mogu se osećati osuđeni zbog genetike. Međutim, iako naučnici veruju da je genetika bitna, oni takođe smatraju da (sa izuzetkom retkih bolesti izazvanih određenim mutacijama) druge promenljive dolaze u obzir. Naučnici aktivno istražuju faktore načina života i životne sredine koji mogu povećati ili smanjiti rizik od razvoja demencije.

Da bi se recimo sprečila vaskularna demencija, čini se da je najbolji način zaštite mozga, ustvari zaštita srca.

To uključuje:

 • nepušenje
 • vežbanje (uz odobrenje lekara)
 • održavanje nivoa krvnog pritiska, holesterola i šećera u preporučenim granicama
 • poštovanje zdrave ishrane sa malo crvenog mesa, a sa puno voća i povrća

Naučnici aktivno istražuju druge faktore životnog stila koji mogu uticati na rizik od demencije. U toku je istraživanje o društvenom angažovanju koje analizira faktore poput bračnog statusa i emocionalne povezanosti. Neki dokazi podržavaju vezu između visokog nivoa društvene angažovanosti i smanjenog rizika od demencije.

Među ostalim oblastima proučavanja je veza između spavanja i demencije, sa jednom malom studijom koja povezuje svaki minut izgubljenog REM sna sa porastom rizika od demencije.

Demencija – znaci i simptomi

Demencija je oštećenje osnovnih funkcija poput:

 • memorije
 • jezičkih veština
 • vizuelne percepcije
 • sposobnosti fokusiranja i obraćanja pažnje
 • kognitivnih veština, kao što je sposobnost rasuđivanja i rešavanja problema. To je dovoljno ozbiljno da utiče na sposobnost osobe da radi normalno svakodnevne zadatke.

Iako je kratkotrajni gubitak pamćenja rani znak demencije, posebno Alchajmerove bolesti, različite vrste demencije mogu imati različite simptome.

Na primer, kada se vaskularna demencija razvije nakon višestrukih malih moždanih udara, ljudi mogu imati poteškoća sa rasuđivanjem i planiranjem ili mogu postati sve nesposobniji da se mentalno fokusiraju.

Sa demencijom Levijevih tela, ljudi mogu doživeti vizuelne halucinacije – na primer, zamišljajući da vide stvari kojih nema. Ili se mogu smenjivati (iz dana u dan ili čak iz sata u sat) između perioda budnosti i zbunjenosti.

Neki ljudi sa frontotemporalnom demencijom pokazuju ekstremne promene u ponašanju i ličnosti. Mogu početi da daju neprikladne komentare u socijalnim situacijama ili pokazivati zapanjujući nedostatak inhibicije.

Pronalaženje lekara koji može tačno da identifikuje vrstu demencije prvi je korak ka dobijanju prave vrste lečenja i podrške.

Dijagnostikovanje demencije: kako se to radi?

Dijagnostikovanje same demencije nije teško, ali identifikovanje osnovnog poremećaja mozga može biti. Izazov je u tome što se simptomi različitih vrsta demencije mogu preklapati ili ljudi mogu istovremeno imati više vrsta demencije (stanje zvano mešovita demencija).

Međutim, postavljanje prave dijagnoze je presudno za postizanje najboljeg lečenja. Obično je specijalista poput neurologa najkompetentniji, mada ulogu mogu imati i drugi specijalisti poput gerijatrijskog psihijatra, neuropsihologa ili gerijatra.

Prvi zadatak je isključivanje lečivih ili reverzibilnih stanja sa simptomima koji mogu imitirati demenciju, poput depresije ili problema sa štitnom žlezdom.

Lekari mogu da:

 • uzmu detaljnu istoriju bolesti
 • sprovode fizički pregled i neuropsihološku procenu
 • zatraže laboratorijske testove

Neuropsihološke procene pomažu lekarima da vide kognitivne obrasce koji ukazuju na prisustvo određenog poremećaja mozga. Na primer, poteškoće u stvaranju strategije za rešavanje hipotetičkog problema znak su vaskularne demencije.

Lekari takođe mogu da ispitaju mozak na vidljive abnormalnosti pomoću skeniranja kao što su:

 • MRI – magnetna rezonantna tomografija
 • CT skener – kompjuterizovana tomografija
 • PET skener

Koji su stadijumi demencije?

Ljudi sa demencijom će uvek videti kako se njihovi simptomi pogoršavaju tokom vremena, ali neće svaka osoba sa istom vrstom demencije istom brzinom iskusiti iste simptome u istoj fazi. Određeni simptomi se možda nikada neće pojaviti, faze se mogu preklapati; simptomi se mogu pojaviti, a zatim nestati – svaka osoba je jedinstvena.

Iznošenje stadijuma demencije, međutim, može biti korisno za ljude koji razmatraju svoje buduće potrebe za negom ili na neki drugi način planiraju unapred.

Razumevanje najranijih stadijuma demencije takođe može pomoći ljudima da shvate zagonetne moždane probleme. U stvari, istraživači sada identifikuju stanje koje se naziva blago kognitivno oštećenje kao preteča demencije za neke ljude.

Ovo stanje, koje uključuje nedostatke u:

 • pamćenju
 • govoru
 • razmišljanju
 • rasuđivanju

su primetne pogođenoj osobi. Ali dato stanje je nedovoljno teško da utiče na svakodnevno funkcionisanje. I ono pogađa 15 do 20 procenata ljudi starijih od 65 godina.

Svaka od četiri glavne vrste demencije: Alchajmerova, vaskularna demencija, demencija Levijevih tela i frontotemporalna demencija imaju rane simptome koji mogu biti poučni. Za razliku od kratkotrajnog gubitka pamćenja od Alchajmerove bolesti, na primer, vaskularna demencija se može otkriti kao poteškoća u donošenju planova ili odluka.

Međutim, u poodmakloj fazi, simptomi različitih demencija postaju sličniji Alchajmerovoj bolesti, a kratkoročni gubitak pamćenja, uznemirenost i agresija postaju sve češći.

Postoje li tretmani za demenciju?

Trenutno ne postoji lek za demenciju, ali ljudi mogu naći olakšanje od simptoma pomoću različitih lekova ili metoda lečenja.

Nefarmaceutski pristupi uglavnom predstavljaju najbolju polaznu tačku. To može uključivati pojedinačne seanse sa savetnikom za mentalno zdravlje radi rešavanja osećanja stresa ili tuge.

Sastanci grupa za podršku sa drugim ljudima koji se nose sa demencijom takođe mogu poboljšati mentalno zdravlje, što može poboljšati i fizičko zdravlje.

Kada su lekovi u pitanju, vrsta demencije diktiraće lek. Lekari mogu, da prepisuju lekove za krvni pritisak osobama sa vaskularnom demencijom, kako bi sprečili dodatno oštećenje krvnih sudova i zadržali što više kiseonika u mozgu.

Ljudi sa demencijom Levijevih tela mogu primiti inhibitore holinesteraze, kategoriju lekova koje je „američka agencija za hranu i lekove“ odobrila za ljude sa Alchajmerovom bolesti. Oni takođe mogu ublažiti kognitivne simptome demencije sa Levijevim telima.

Osobe sa frontotemporalnim poremećajima posebno je teško lečiti lekovima, jer mogu imati neželjene, pa čak i opasne reakcije na lekove. Određeni antidepresivi, međutim, mogu pomoći u suzbijanju društvenih dezinhibicija ili impulsivnosti.

Život sa demencijom

Iako naučnici traže bolji način lečenja, ljudi sa demencijom mogu poboljšati kvalitet života fokusirajući se na svoje opšte dobro i preduzimajući korake za smanjenje stresa.

Osobe sa demencijom mogu da zaštite svoje fizičko zdravlje:

 • vežbanjem (uz dozvolu lekara),
 • kvalitetnom hranom
 • učešćem u aktivnostima koje stimulišu mozak

Za jačanje psihološkog zdravlja odnosi su ključni. Imati bliske prijatelje koji mogu pružiti emocionalnu podršku i ostati aktivni u većoj društvenoj grupi može podići osećaj blagostanja i sopstvene vrednosti.

Osobe sa demencijom mogu poboljšati svoje duhovno zdravlje učestvujući u raznim aktivnostima, bilo da to podrazumeva:

izlete sa porodicom i prijateljima ili tihe, meditativne trenutke u samoći baveći se hobijem poput joge.

Negovatelji mogu poboljšati kvalitet života osoba sa demencijom poznavanjem najboljih načina komunikacije i postojanjem strategija za prevazilaženje kognitivnih izazova ili ponašanja. Na primer, predstavljanje složenih zadataka korak po korak dovešće do većih šansi za uspeh i podstčiće osećaj samopouzdanja.

Dobrobit negovatelja takođe zabrinjava, s obzirom na ogromnu količinu stresa koji mogu doživeti. Da bi sprečili sagorevanje, negovatelji moraju da postave sopstveno fizičko i mentalno zdravlje za prioritet.

Demencija sa Levijevim telima

Kada je medijski mogul Ted Tarner tokom TV intervjua krajem septembra 2018. objavio da ima demenciju sa Levijevim telima, verovatno je prvi put da su mnogi gledaoci čuli za ovu bolest. Sam Tarner bio je pomalo maglovit u detaljima dijagnoze.

„To je blagi slučaj onoga što ljudi imaju kao Alchajmerovu bolest. Slično je tome, ali ni približno toliko loše “, rekao je Tarner novinaru Tedu Kopelu.

Zapravo, slično Alchajmerovoj bolesti i drugim vrstama demencije, demencija sa Levijevim telima uzrokuje ozbiljan gubitak kognitivnih sposobnosti koji ometa svakodnevne aktivnosti osobe.

Faktori rizika za demenciju sa Levijevim telima uključuju:

 • stariju životnu dob
 • Parkinsonovu bolest
 • poremećaj ponašanja u snu, zbog čega ljudi fizički izvode živopisne, ponekad nasilne stvari u snu

Za razliku od Alchajmerove bolesti, gubitak pamćenja možda nije među prvim simptomima demencije sa Levijevim telima, iako se može razviti kako bolest napreduje.

Uobičajeni simptomi uključuju:

 • halucinacije
 • naizmenični period budnosti i zbunjenosti
 • poremećaje kretanja koji utiču na hodanje

Mnogi lekovi koji se koriste za Alchajmerovu bolest mogu se koristiti i za lečenje demencije sa Levijevim telima, ali za ovu bolest koja potencijalno skraćuje život nema leka.

Pravi resursi mogu vam pomoći da živite bolje sa demencijom

Demencija se često pogrešno shvata i stigmatizuje, izolujući ljude sa sindromom i negovatelje u trenutku kada im je vitalna potreba za podrškom.

Brojne neprofitne grupe posvećene su podizanju svesti o demenciji. Tu spadaju:

 • razmena informacija o poremećajima mozga
 • pronalaženje najboljih tretmana za svaku vrstu demencije
 • zalaganje za bolju medicinsku negu
 • podstrekivanje istraživanja
 • veća empatija prema ljudima koji imaju demenciju

Postoje grupe koje pomažu u specifičnim zahtevima života sa demencijom, nudeći pomoć ljudima kojima je potrebna pomoć u pristupu službama podrške ili u plaćanju lekova na recept.

Oni koji se bore sa emocionalnim izazovima demencije takođe se mogu povezati sa vršnjacima i lično i na Internetu. Blogeri koji svakodnevnu dele priče i iskustva osoba sa demencijom još su jedan izvor neprocenjive emocionalne podrške.

Da li ti je članak bio koristan?

Tags:
PODELI ČLANAK

Dobijaj najnovije članke na mail

Pridruži se našem email servisu sa preko 5000 pretplatnika

Povezani članci

Šta je glaukom?

Glaukom je ozbiljno stanje oka koje može dovesti do trajnog oštećenja vida. Ova bolest se karakteriše

Pročitaj