Narcizam – Da li je ovo bolest od koje sam bolesnik ne pati, već svi oko njega?

Narcizam

Narcizam je termin koji se obično koristi da opiše svakoga ko je preterano zaokupljen sobom. Neko ko pokazuje narcističke osobine može imati poremećaj ličnosti poznat kao narcistički poremećaj ličnosti (NPD).

Poremećaj ličnosti utiče na način na koji osoba razmišlja, ponaša se i odnosi se prema drugima. Prema „Američkom udruženju psihijatara“, suštinske karakteristike poremećaja ličnosti su poremećaji u funkcionisanju ličnosti (sopstvenog i interpersonalnog) i prisustvo patoloških osobina ličnosti.

Kod osobe sa narcističkim poremećajem ličnosti, visok osećaj samovažnosti može prikriti nisko samopoštovanje.

Neko sa narcističkim poremećajem ličnosti (NPD) može imati intenzivne, fluktuirajuće emocije i preteranu zabrinutost za prestiž, moć i ličnu adekvatnost.

U očima drugih, oni mogu da:

 • se ponašaju sebično
 • deluju manipulativno i zahtevno
 • imaju poteškoća da saosećaju ili uzimaju u obzir potrebe ili osećanja drugih ljudi

U stvarnosti, ovakvo ponašanje često proističe iz potrebe da se prikrije duboko osećanje nesigurnosti.

Šta je narcizam – narcistički poremećaj ličnosti (NPD)?

Narcistički poremećaj ličnosti je poremećaj ličnosti grupe B. Ljudima sa ovim poremećajem je teško da upravljaju svojim emocijama.

Osoba sa narcističkim poremećajem ličnosti može imati idealizovanu sliku o sebi i nerealan osećaj superiornosti. Ove osobine mogu ukazivati na nedostatak samopouzdanja i dubok osećaj nesigurnosti, čega osoba možda nije svesna.

Ključne karakteristike narcističkog poremećaja ličnosti su:

 • potreba za divljenjem
 • osećaj lične grandioznosti
 • nedostatak empatije prema drugima

Istraživanja pokazuju da narcizam utiče na 6,2% stanovništva, uključujući 7,7% muškaraca i 4,7% žena.

Simptomi narcizma

Način na koji ljudi sa narcističkim poremećajem ličnosti vide sebe može se veoma razlikovati od načina na koji ih drugi vide.

Ovo se najčešće manifestuje kroz sledeće obrasce ponašanja:

 • žude za pažnjom i divljenjem
 • imaju krhko samopoštovanje i osećaju se razočarano kada im se drugi ne dive
 • imaju preteran osećaj superiornosti
 • preuveličavaju intimnosti sa drugima, posebno onima sa bogatstvom ili VIP statusom
 • precenjuju svoja dostignuća i talenat
 • potcenjuju dostignuća drugih
 • preokupirani su uspehom, moći, sjajem, lepotom ili idealnom ljubavlju
 • veruju u njihovu jedinstvenost i da ih mogu razumeti samo posebni ljudi
 • imaju osećaj da imaju pravo na povlašćen tretman
 • iskorišćavaju druge za postizanje sopstvenih ciljeva
 • nesposobni su ili nespremni da se identifikuju sa osećanjima ili potrebama drugih
 • osećajuću ljubomoru i veruju da su drugi ljubomorni na njih
 • ponašaju se na način koji drugima izgleda arogantno ili oholo
 • pokazuju veliki šarm, ali brzo postaju ljuti ili se lako iznerviraju
 • dugo govore o svojim brigama, ali im nedostaje interesovanje za brige drugih
 • pokazuju agresiju kada su suočeni sa pretnjom po njihov ego

Druge karakteristike mogu biti manje očigledno povezane sa narcizmom.

To su:

 • osećaj stida, poniženja i praznine kada ste razočarani
 • nespremnost da se nešto pokuša iz straha od poraza
 • teškoće u održavanju odnosa
 • osećaj otuđenja, emocionalna nepovezanost sa drugima
 • visoko postignuće zbog preteranog samopouzdanja, ali poremećen učinak pred porazom ili kritikom
 • sumnjičavost
 • socijalno povlačenje
 • teškoće u ispoljavanju emocija

Drugi poremećaji, kao što su depresija i anoreksija, mogu pratiti narcizam.

Dijagnoza

Psihijatrijska procena može pomoći, ali posebno dijagnosticiranje zna da bude izazov.

Prvo, postoji nekoliko tipova poremećaja ličnosti i karakteristike imaju tendenciju da se preklapaju. Takođe, osoba može imati narcistički poremećaj ličnosti pored drugog stanja.

Pored toga, osoba sa narcističkim poremećajem ličnosti možda neće prepoznati da problemi u njenom životu potiču iz sopstvenog ponašanja, i umesto toga može kriviti druge.

Neko sa ovim stanjem može biti veoma osetljiv na uočene kritike ili uvrede. To drastično otežava drugima da razgovaraju sa tom osobom o njenom ponašanju i tome kako ono može biti štetno.

Da bi dijagnostikovao narcistički poremećaj ličnosti (narcizam), lekar treba da pronađe najmanje pet od sledećih kriterijuma iz „Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje“:

 • Grandiozni osećaj sopstvene važnosti.
 • Preokupacija fantazijama o neograničenom uspehu, moći, sjaju, lepoti ili idealnoj ljubavi.
 • Verovanje da su oni jedinstveni i da ih mogu razumeti samo drugi posebni ljudi ili institucije sa visokim statusom.
 • Potreba za preteranim divljenjem.
 • Osećaj da imaju pravo i nerazumna očekivanja dobijanja privilegovanog tretmana ili automatskog ispunjavanja njihovih očekivanja (hirova).
 • Sklonost da se iskoriste prednosti drugih za postizanje sopstvenih ciljeva.
 • Nedostatak empatije i nespremnost da se prepoznaju ili poistovete sa osećanjima i potrebama drugih.
 • Zavist prema drugima i uverenje da im drugi zavide.
 • Arogantno, oholo ponašanje.

Narcizam je poremećaj spektra, a simptomi mogu varirati od blagih do teških.

Stručnjaci su takođe predložili dva podtipa:

 • Grandiozni podtip. Ovo karakteriše otvorenu grandioznost, agresiju i smelost.
 • Ranjivi podtip. Ovo uključuje preosetljivost i defanzivnost.

Lečenje

Ne postoji poznati lek za narcistički poremećaj ličnosti, ali lečenje može pomoći osobi da prevaziđe osnovne probleme i promeni neka ponašanja.

Lekovi ponekad mogu pomoći ako se narcizam javlja sa drugim poremećajem, kao što je depresija ili anksioznost.

Međutim, glavni tretman je psihoterapija.

Ovo može pomoći osobi da:

 • razume šta je u osnovi njihovog ponašanja
 • efikasnije upravlja svojim emocijama
 • nauči da preuzima odgovornost za svoje postupke
 • nauči da gradi zdravije odnose
 • izgradi svoje samopoštovanje
 • prilagođava svoja očekivanja
 • razume uticaj njihovog ponašanja na druge

Kognitivna bihejvioralna terapija (CBT), porodična terapija ili grupna terapija su vrste psihoterapije koje mogu pomoći.

Kognitivna bihejvioralna terapija ima za cilj da identifikuje nezdrava, štetna uverenja i ponašanja i da ih zameni zdravim i pozitivnim.

Narcizam i moguće komplikacije bolesti

Mnogi ljudi sa narcističkim poremećajem ličnosti imaju i drugo zdravstveno stanje.

Najčešće to može da bude:

 • zloupotreba droga ili alkohola
 • depresija
 • panični poremećaj
 • socijalna fobija
 • generalizovani anksiozni poremećaj
 • drugi poremećaji ličnosti
 • anoreksija
 • nervoza

Pacjent sa narcističkim poremećajem ličnosti takođe može imati visok rizik od:

 • problema u vezi
 • teškoća na poslu ili u školi
 • samoubilačkih misli ili ponašanja

Takođe može postojati rizik od kardiovaskularnih komplikacija. Neka istraživanja su otkrila da muškarci sa narcističkim poremećajem ličnosti imaju više nivoe hormona stresa kortizola u krvi, što je problem povezan sa većim rizikom od razvoja kardiovaskularnih problema.

Da li ti je članak bio koristan?

Tags:
PODELI ČLANAK

Dobijaj najnovije članke na mail

Pridruži se našem email servisu sa preko 5000 pretplatnika

Povezani članci