Bipolarni poremećaj: Kompletan vodič

Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj je stanje mentalnog zdravlja koje uzrokuje ekstremne promene u raspoloženju i nivou energije osobe. Osoba sa bipolarnim poremećajem može doživeti periode izuzetno povišenog ili razdražljivog raspoloženja (zvane manične epizode ​​ili manija), kao i epizode ​​depresije.

Ovo stanje, koje karakterišu ekstremni usponi i padovi raspoloženja, pogađa milione ljudi širom sveta.

Stanja kod bipolarnog poremećaja su teža od uobičajenih promena raspoloženja koje pogađaju sve. Mogu da uključuju oštećeno razmišljanje i ponašanje i ponekada utiču na vašu sposobnost svakodnevnog funkcionisanja.

Četiri vrste bipolarnog poremećaja

Bipolarni I

Ovaj oblik stanja se smatra najtežim. Ljudi sa bipolarnim iskustvom doživljavaju barem jednu maničnu epizodu, a većina ljudi će takođe imati depresivne epizode. ​​Ili barem neke odlike depresivnih epizoda.

Epizode ​​su definisane kao simptomi koji utiču na čoveka svakog dana najmanje nedelju dana. Manične epizode ​​koje ljudi sa bipolarnim iskustvom doživljavaju su često ekstremne.

Bipolarni II

 Ova vrsta bipolarnog poremećaja obično se dijagnostikuje nakon što osoba doživi najmanje jednu veliku depresivnu epizodu i najmanje jednu epizodu hipomanije.

Najviši nivoi u bipolarnom II nisu toliko visoki kao u bipolarnom I, mada je važno shvatiti da je bipolarni II zasebno stanje, a ne blaži oblik bipolarnog I.

Nažalost, bipolarni II se ponekad pogrešno dijagnostikuje kao glavni depresivni poremećaj kada hipomanične epizode ​​neke osobe ostanu neprepoznate.

Ciklotimija

Ovo je blaži oblik bipolarnog poremećaja, ponekad poznat i kao ciklotimijski poremećaj. Ljudi sa ovim stanjem imaju periode hipomanijskih i depresivnih simptoma, mada ne ispunjavaju pune kriterijume ni za hipomaničnu ni za depresivnu epizodu.

Drugi specifični ili nespecifični bipolarni poremećaji

Kada osoba ne ispunjava kriterijume za bilo koju drugu vrstu bipolarnog poremećaja, ali i dalje doživljava periode značajnog, nenormalnog povišenja raspoloženja, koristi se ova dijagnoza.

Bipolarni poremećaj – Znaci i simptomi

Kao što smo već naveli, postoje različite vrste bipolarnog poremećaja, koje se razlikuju po svojim simptomima i težini. Lekar će dijagnostikovati vaše stanje na osnovu dužine, učestalosti i obrasca epizoda vaše manije i depresije.

Bipolarni I je obeležen najmanje jednom maničnom epizodom. Velika većina ljudi sa bipolarnom I takođe doživljava velike depresivne epizode.

Bipolarni II karakteriše velika depresivna epizoda, kao i epizoda hipomanije (koja je manje ozbiljna od pune manije) i događa se između perioda stabilnog raspoloženja.

Sa ciklotimijom, blažim oblikom bipolarnog poremećaja, najmanje teške hipomanične i depresivne epizode ​​se smenjuju na najmanje dve godine.

Manična epizoda se sastoji od bar nedelju dana abnormalno i uporno razdražljivog raspoloženja, sa povećanom aktivnošću ili energijom. Više drugih simptoma prisutno je veći deo svakog dana. Da bi se epizoda smatrala maničnom, ona mora prouzrokovati ozbiljna oštećenja, hospitalizaciju ili sadržati neke psihotične karakteristike.

Epizoda hipomanije je slična, ali nije toliko intenzivna ili onesposobljavajuća. Traje najmanje četiri dana. Možete se osećati opušteno, misli vam se ubrzavaju i preterano ste pričljivi. Možda će vam trebati i manje sna. A zajedno sa velikim osećajem samopouzdanja, mogli biste se upuštati u ugodna, ali rizična ponašanja sa negativnim posledicama.

Manične epizode ​​uključuju izraženu i uočljivu promenu raspoloženja i funkcionisanja. Dovoljno su ozbiljne da rezultiraju problemima u svakodnevnim aktivnostima ili zahtevaju hospitalizaciju. Da bi se sprečila šteta koju potencijalno možete naneti sebi ili drugima. Manična epizoda takođe može da pokrene prekid stvarnosti (psihoze), uključujući halucinacije ili zablude.

Simptomi ​​depresije uključuju:

 • gubitak interesa za redovne aktivnosti u kojima inače uživate
 • promene u težini ili apetitu
 • promene u snu
 • nemir
 • umor
 • osećaj praznine i bezvrednosti
 • probleme sa koncentracijom
 • misli o samoubistvu

Doživljavanje pet ili više ovih trajnih i ometajućih simptoma svakog dana tokom dvonedeljnog perioda, pri čemu je bar jedan od simptoma depresivno raspoloženje, smatra se glavnom depresivnom epizodom.

Bipolarni poremećaj – Uzroci i faktori rizika

Istraživači nisu sigurni šta tačno uzrokuje bipolarni poremećaj. Izgleda da postoji povezanost između stanja i genetike, strukture mozga i njegovog funkcionisanja.

Studije su otkrile da je mnogo veća verovatnoća da ćete razviti to stanje ako imate roditelja ili sestru sa bipolarnim poremećajem. Heritabilnost se procenjuje na oko 70 procenata. Ali ako imate porodičnu istoriju bipolarnog poremećaja ne znači da će vam definitivno biti postavljena dijagnoza. U stvari, većina ljudi sa porodičnom istorijom bipolarnog poremećaja ne razvija to stanje.

Izgleda da su određene mutacije gena – posebno u genima ODZ4, NCAN i CACNA1C – umešane u razvoj stanja.

Uloga epigenetike, modifikacija DNK koje ne menjaju sekvencu DNK, ali regulišu aktivnost gena, takođe je bila predmet sve većih količina istraživanja. Pored genetskih faktora, verovatno će u određenoj meri biti uključeni i faktori okoline.

Studije koje koriste alate za slikanje mozga, poput funkcionalne magnetne rezonance i pozitronske emisione tomografije, pokušale su da otkriju kako se mozak ljudi sa bipolarnim poremećajem razlikuje od mozga zdravih ljudi ili onih sa drugim mentalnim poremećajima.

Jedno istraživanje magnetnom rezonancom otkrilo je da mozak odraslih sa bipolarnim poremećajem ima prefrontalni korteks koji je manji od prefrontalnog korteksa ljudi koji nemaju bipolarni poremećaj. I ne funkcioniše dobro kao kod odraslih koji nemaju bipolarni poremećaj.

Prefrontalni korteks upravlja izvršnim funkcijama mozga, poput rešavanja problema i odlučivanja. Druge studije koje koriste skeniranje mozga, takođe su pronašle razlike između onih sa bipolarnim I i bipolarnim II.

Čini se da su ljudi sa istorijom drugih poremećaja mentalnog zdravlja – uključujući anksioznost, poremećaj hiperaktivnosti sa nedostatkom pažnje i posttraumatski stresni poremećaj – u povećanom riziku od razvoja bipolarnog poremećaja. Mada se ove veze još uvek proučavaju.

Brojni simptomi ili situacije takođe mogu biti pokretači za poremećaj. Promene u načinu spavanja, prepirke sa saradnicima ili voljenima, doživljavanje visokog stresa ili traumatičnih događaja, zloupotreba alkohola, određene interakcije sa lekovima i hormonalne promene trudnoće mogu sve to dovesti u veći rizik od manične ili depresivna epizoda.

Dijagnostikovanje, lečenje i još mnogo toga

Bipolarni poremećaj predstavlja ekstremne promene raspoloženja. U drugom delu teksta o bipolarnom poremećaju, govorićemo o merama koje lekar može preduzeti da bi postavio pravu dijagnozu. Na to će se nadovezati opcije lečenja i lekova, razne druge terapije, kao i moguće komplikacije kod ove bolesti. Jedan pasus je posvećen i srodnim bolestima, sa kojima često pacjenti sa bipolarnim poremećajem imaju slične ili iste simptome.

Kako se dijagnostikuje bipolarni poremećaj?

Važno je potražiti hitnu medicinsku pomoć ako se bojite da biste se mogli povrediti ili pokušati samoubistvo. U nekim slučajevima može biti potrebna hospitalizacija. Ali u mnogim slučajevima ambulantno lečenje bipolarnog poremećaja je uspešno.

Kada se obratiti lekaru

Može biti teško prepoznati u kojoj meri promene raspoloženja utiču na kvalitet vašeg života. Lekari primećuju da neki ljudi sa maničnim simptomima uživaju u euforičnim osećanjima i visokoj produktivnosti. Ishod toga je često emocionalni krah, često sa finansijskim, pravnim ili međuljudskim posledicama. Bipolarni poremećaj neće nestati sam od sebe, ali pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje može simptome staviti pod kontrolu.

Dijagnoza obično uključuje ove komponente:

 • Fizički ispit
 • Psihijatrijska procena

Ne postoji jedinstveni test bipolarnog poremećaja, ali testovi krvi i snimanje mozga mogu se koristiti da bi se isključili druge bolesti. Bipolarni simptomi mogu nalikovati simptomima drugih poremećaja, što može predstavljati izazov za pravilno dijagnostikovanje stanja.

Kod dece i tinejdžera, simptome bipolarnog poremećaja može biti naročito teško razlikovati od normalnih promena raspoloženja i ponašanja. Deca i tinejdžeri koji imaju maničnu epizodu mogu biti razdražljivi, imaju problema sa spavanjem, održavanjem koncentracije i uključuju se u rizična ponašanja. Oni koji doživljavaju depresivnu epizodu mogu se žaliti na bolove u stomaku i glavobolju, iskusiti promene u ishrani, imati malo energije i interesovanja za aktivnosti u kojima obično uživaju, razmišljati o smrti i samoubistvu.

Obratite se svom lekaru ako vaše dete ima ozbiljnije promene raspoloženja ili se znatno razlikuje od uobičajenih.

Bipolarni poremećaj – lečenje i lekovi

Lečenje može uključivat:

 • kombinaciju lekova za uravnoteženje raspoloženja
 • psihoterapije
 • terapija stimulacijom mozga
 • određenih promena u načinu života
 • komplementarnih zdravstvenih pristupa

Opcije lekova

Stabilizatori raspoloženja, antipsihotici, antidepresivi i lekovi protiv anksioznosti su vrste lekova propisanih za bipolarni poremećaj, ponekad u kombinaciji jedni sa drugima. Ovi lekovi mogu imati različite neželjene efekte, a pronalaženje prave terapije lekovima može biti izazovno i potrajati. Važno je, međutim, ne prestati uzimati lekove bez razgovora sa lekarom, čak i ako se osećate bolje.

U slučajevima kada terapija lekovima nije toliko efikasna koliko bi mogla biti, mogu se preporučiti terapije stimulacije mozga, poput elektrokonvulzivne terapije ili transkranijalne magnetne stimulacije.

Dodatne i komplementarne terapije

Zajedno sa lekovima, lekar će verovatno preporučiti neki oblik psihoterapije ili savetovanja. Uobičajena opcija je kognitivna bihevioralna terapija, u kojoj će vam psihijatar ili psiholog pomoći da prepoznate pokretače epizoda. I radiće na razvoju strategija ponašanja za upravljanje vašim stanjem.

Možda će biti potrebne i određene promene u načinu života, kao što su ostavljanje droga i alkohola, izbegavanje određene hrane ili redovno vežbanje. Potraga za obrazovnim resursima i zajednicom podrške može vam omogućiti da bolje razumete život sa tim bolestima i pomoći vam da se nosite sa simptomima.

Bipolarni poremećaj – trajanje

Iako se simptomi mogu pojačati i povući, bipolarni poremećaj je doživotno stanje koje obično ne prolazi samo od sebe. Ali lečenje svakako može mnogo da doprinese poboljšanju stanja.

Živeti sa bipolarnim poremećajem

Usklađenost (uzimanje lekova), održavanje termina sa svojim lekarom ili terapeutom – ključno je kod ove bolesti. Pridržavanje rutina takođe može biti korisno, posebno kada je reč o prepoznavanju promena u raspoloženju. A postavljanje rasporeda za spavanje je važno, posebno kada su u pitanju ciklusi spavanja i buđenja.

Odnos između bipolarnog poremećaja i seksualnog nagona

Tokom maničnih epizoda, ljudi sa bipolarnim poremećajem mogu se baviti određenim impulsivnim ponašanjem. Za neke ljude se ovakva vrsta ponašanja može usredsrediti na preokupiranost seksom i pojačanu seksualnu želju, što dovodi do nezaštićenog seksa ili rizičnih seksualnih situacija sa potencijalno štetnim posledicama. Kako fizičkim tako i emocionalnim. Poznato je da je hiperseksualnost ili povećano interesovanje za seks simptom bipolarnog poremećaja, iako su istraživanja na tu temu ograničena.

Komplikacije bipolarnog poremećaja

Bipolarni poremećaj može povećati rizik za druge bolesti. Prema „Nacionalnom institutu za mentalno zdravlje“, ovo uključuje bolesti:

 • štitne žlezde
 • migrenu
 • bolesti srca
 • dijabetes
 • gojaznost

Ostala stanja, kao što su:

 • anksiozni poremećaj
 • posttraumatski stresni poremećaj
 • poremećaj pažnje
 • poremećaji zloupotrebe supstanci

takođe imaju tendenciju da se istovremeno javljaju sa bipolarnim poremećajem, što lečenje može učiniti izazovnim.

Istraživanje i statistika: Ko ima bipolarni poremećaj?

Američki “Nacionalni institut za mentalno zdravlje” (NIMH), procenjuje da je 2,8 odsto odraslih Amerikanaca imalo bipolarni poremećaj u poslednjih godinu dana. Prema Nacionalnom savezu za mentalne bolesti, prosečna starost početka je 25 godina, mada se može javiti kod tinejdžera i, ređe, kod dece.

Prema NIMH, više od 80 procenata svih slučajeva poremećaja klasifikovani su kao teški.

Rodne razlike u bipolarnom poremećaju

Iako je bipolarni poremećaj podjednako zastupljen kod muškaraca i žena, a simptomi su kod oba pola isti, čini se da postoje neke rodne razlike. Istraživanja sugerišu da žene imaju povećan rizik od bipolarnog II, brze vožnje bicikla i mešovitih epizoda. Možda najznačajnija razlika uključuje reproduktivno zdravlje i izbore, jer lečenje trudnica sa bipolarnim poremećajem može biti izazov.

Koja je razlika između bipolarnog poremećaja i manične depresije?

Možda ste čuli termin „manična depresija“ koji se koristi za opisivanje poremećaja mentalnog zdravlja sa sličnim simptomima kao bipolarni poremećaj. U stvari, bipolarni poremećaj bio je zvanično poznat kao manična depresija sve do 1980-ih, kada su stručnjaci za mentalno zdravlje odlučili da promene naziv bolesti. U „Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje“ (DSM). Vodiču koji stručnjaci za mentalno zdravlje koriste za pomoć u dijagnozu. Smatrali su da termin „bipolarni poremećaj“ tačnije opisuje stanje i njegove simptome.

Da li ti je članak bio koristan?

Tags:
PODELI ČLANAK

Dobijaj najnovije članke na mail

Pridruži se našem email servisu sa preko 5000 pretplatnika

Povezani članci