Search
Close this search box.

Lekovi za pritisak – Najefikasniji lekovi koji pomažu ako imate visok krvni pritisak

Lekovi za pritisak

Lekovi za pritisak spadaju u red najtraženijih na tržištu. Visok krvni pritisak može dovesti do mnogih ozbiljnih zdravstvenih problema, poput:

 • srčanog udara
 • srčanog zastoja
 • moždanog udara
 • bolesti bubrega

Rano lečenje visokog krvnog pritiska važno je u sprečavanju ovih i drugih zdravstvenih problema.

Desetine različitih lekova mogu pomoći u lečenju visokog krvnog pritiska. Ovi lekovi se nazivaju antihipertenzivi. Podeljeni su u mnogo različitih kategorija, od kojih svaka deluje drugačije i izaziva različite nuspojave.

S toliko dostupnih opcija, za pronalaženje najbolje za vas, može biti potrebno malo vremena i strpljenja. Vaš lekar će raditi sa vama kako bi pronašao najbolji plan lečenja za vas, koji može uključivati jedan ili više lekova.

Diuretici

Lekovi za pritisak koji su možda i najdelotvorniji su diuretici. Diuretici su neki od najčešće korišćenih lekova za lečenje visokog krvnog pritiska. Oni pomažu bubrezima da se oslobode viška vode i natrijuma, ili soli. Ovo smanjuje količinu krvi koja treba da prođe kroz vaše krvne sudove, što smanjuje vaš krvni pritisak.

Postoje tri glavne vrste diuretika:

 • tiazidi
 • diuretici koji štede kalijum
 • diuretici Henleove petlje

Tiazidni diuretici generalno imaju manje nuspojava od ostalih. Ovo je posebno tačno kada se propisuju u malim dozama koje se obično koriste za lečenje ranog visokog krvnog pritiska.

Primeri tiazidnih diuretika uključuju:

 • hlortalidon (Hygroton)
 • hlorotiazid (Diuril)
 • hidrohlorotiazid (Hydrodiuril, Microzide)
 • indapamid (Lozol)
 • metolazon (Zaroxolyn)

Primeri diuretika koji štede kalijum uključuju:

 • amilorid (Midamor)
 • spironolakton (Aldactone)
 • triamteren (Dyrenium)

Primeri diuretika Henleove petlje uključuju:

 • bumetanid (Bumex)
 • furosemid (Lasix)
 • torsemid (Demadex)

Primeri kombinovanih diuretika uključuju:

 • amilorid hidrohlorid/hidrohlorotiazid (Moduretic)
 • spironolakton/hidrohlorotiazid (Aldactazide)
 • triamteren/hidrohlorotiazid (Dyazide, Maxzide)

Beta blokatori

Beta-blokatori deluju tako što blokiraju delovanje hemikalija u vašem telu koje stimulišu vaše srce. Ovo omogućava vašem srcu da kuca sa manjom brzinom i silom. Vaše srce pumpa manje krvi kroz krvne sudove pri svakom otkucaju, pa se krvni pritisak smanjuje.

Primeri ovih lekova uključuju:

 • acebutolol (Sectral)
 • atenolol (Tenormin)
 • betaksolol (Kerlone)
 • bisoprolol (Zebeta)
 • bisoprolol/hidrohlorotiazid (Ziac)
 • metoprolol tartrat (Lopressor)
 • metoprolol sukcinat (Toprol-XL)
 • nadolol (Corgard)
 • pindolol (Visken)
 • propranolol (Inderal)
 • solotol (Betapace)
 • timolol (Blocadren)

Inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACE)

ACE inhibitori sprečavaju telo da proizvodi hormon angiotenzin II, koji izaziva sužavanje krvnih sudova. Ovi lekovi snižavaju krvni pritisak pomažući da se suženi krvni sudovi prošire kako bi propustili više krvi.

Primeri ACE inhibitora uključuju:

 • benazepril (Lotensin)
 • kaptopril (Capoten)
 • enalapril (Vasotec)
 • fosinopril (Monopril)
 • lizinopril (Prinivil, Zestril)
 • moekipril (Univasc)
 • perindopril (Aceon)
 • kinapril (Accupril)
 • ramipril (Altace)
 • trandolapril (Mavik)

Blokatori receptora angiotenzina II (ARB)

Ova klasa lekova takođe štiti krvne sudove od angiotenzina II. Da bi stegao krvne sudove, angiotenzin II mora da se veže sa receptorskim

mestom. ARB sprečavaju da se to dogodi. Kao rezultat toga, krvni pritisak se smanjuje.

Primeri uključuju:

 • kandesartan (Atacand)
 • eprosartan (Teveten)
 • irbesartan (Avapro)
 • losartan (Cozaar)
 • telmisartan (Micardis)
 • valsartan (Diovan)

Blokatori kalcijumovih kanala

Za kretanje, svim mišićima je potreban kalcijum za ulazak i izlazak iz mišićnih ćelija. Blokatori kalcijumovih kanala blokiraju ulazak kalcijuma u ​​ćelije glatkih mišića srca i krvnih sudova.

Zbog toga srce kuca sa manje sile i pomaže opuštanju krvnih sudova. Kao rezultat toga, krvni pritisak se smanjuje.

Primeri ovih lekova uključuju:

 • amlodipin (Norvasc, Lotrel)
 • diltiazem (Cardizem CD, Cardizem SR, Dilacor XR, Tiazac)
 • felodipin (Plendil)
 • isradipin (DynaCirc, DynaCirc CR)
 • nikardipin (Cardene SR)
 • nifedipin (Adalat CC, Procardia XL)
 • nisuldipine (Sular)
 • verapamil (Calan SR, Covera HS, Isoptin SR, Verelan)

Alfa-blokatori

U određenim situacijama vaše telo proizvodi hormone koji se zovu kateholamini. Ovi hormoni se mogu vezati za delove ćelija koji se nazivaju alfa-receptori. Kada se to dogodi, krvni sudovi vam se sužavaju i srce kuca brže i sa većom snagom. Ove radnje uzrokuju porast krvnog pritiska.

Alfa-blokatori deluju tako što blokiraju vezivanje kateholamina za alfa-receptore. Kao rezultat toga, krv može slobodnije teći kroz krvne sudove, a vaše srce kuca normalno. Ovo pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

Primeri alfa-blokatora uključuju:

 • doksazosin (Cardura)
 • prazosin (Minipress)
 • terazosin (Hytrin)

Alfa-beta-blokatori

Alfa-beta blokatori imaju kombinovani efekat. Oni blokiraju vezivanje kateholaminskih hormona za alfa- i beta-receptore. Zbog toga mogu smanjiti sužavanje krvnih sudova kao što to čine alfa-blokatori. Oni takođe usporavaju brzinu i snagu otkucaja srca kao beta-blokatori.

Primeri alfa-beta-blokatora uključuju:

 • karvedilol (Coreg)
 • labetalol (Normodyne, Trandate)

Centralni agonisti

Ovi lekovi sprečavaju mozak da šalje poruke nervnom sistemu govoreći mu da oslobodi kateholamine. Kao rezultat toga, srce ne pumpa toliko jako i krv lakše teče, snižavajući krvni pritisak.

Primeri centralnih agonista uključuju:

 • metildopa (Aldomet)
 • klonidin (Catapres)
 • gvanfacin (Tenex)

Vazodilatatori

Vazodilatatori opuštaju mišiće u zidovima krvnih sudova, posebno u malim arterijama koje se zovu arteriole. Ovo proširuje krvne sudove i omogućava lakši protok krvi kroz njih. Kao rezultat toga, krvni pritisak pada.

Primeri vazodilatatora su:

 • hidralazin (Apresoline)
 • minoksidil (Loniten)

Antagonisti receptora aldosterona

Antagonisti receptora aldosterona deluju blokiranjem hemikalije koja se naziva aldosteron. Ova akcija smanjuje količinu tečnosti koju vaše telo zadržava, što pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

Primeri antagonista aldosteronskih receptora uključuju:

 • eplerenon (Inspra)
 • spironolakton (Aldakton)

Direktni inhibitori renina

Novija vrsta lekova za krvni pritisak naziva se direktni inhibitori renina (DRI). Ovi lekovi blokiraju hemikaliju u vašem telu koja se zove renin. Ova akcija pomaže u proširenju krvnih sudova, što snižava krvni pritisak.

Jedina vrsta DRI koja je trenutno dostupna u Sjedinjenim Državama je:

 • aliskiren (Tekturna)

Lečenja lekovima za visok krvni pritisak

Za većinu ljudi, prvi izbor lekova za visok krvni pritisak je tiazidni diuretik.

Za druge ljude, samo diuretik nije dovoljan za kontrolu krvnog pritiska. U ovim slučajevima, diuretik se može kombinovati sa beta-blokatorima, ACE inhibitorima, blokatorima receptora angiotenzina II ili blokatorom kalcijumovih kanala.

Dodavanje drugog leka može smanjiti krvni pritisak brže od upotrebe samo diuretika. Takođe, omogućava vam da uzimate manje svakog leka, što može smanjiti neželjene efekte.

Kombinovani lekovi

Ako vaš lekar misli da vam je potrebno više lekova za kontrolu krvnog pritiska, može vam propisati kombinovani lek. Na primer, može propisati beta-blokator sa diuretikom ili ARB sa blokatorom kalcijumovih kanala.

Upotreba ovih kombinovanih lekova može biti pogodnija od uzimanja nekoliko različitih lekova svaki dan.

Dostupni su mnogi kombinovani lekovi za lečenje visokog krvnog pritiska. Primeri uključuju:

 • triamteren/hidrohlorotiazid (Dyazide) – i triamteren i hidrohlorotiazid su diuretici
 • valsartan/hidrohlorotiazid (Diovan HCT) – valsartan je ARB, a hidrohlorotiazid je diuretik

Lečenje više stanja

Vrsta lekova za krvni pritisak koju vam prepiše lekar može zavisiti od drugih zdravstvenih problema koje imate. Ako imate bolest koronarnih arterija i visok krvni pritisak, lekar vam može propisati beta-blokator. Ako ste imali infarkt miokarda usled bolesti koronarnih arterija, beta-blokator može smanjiti krvni pritisak i umanjiti ukupni rizik od smrti.

Ako imate dijabetes, vaš lekar može izabrati ACE inhibitor ili ARB. To je zato što ovi lekovi mogu pomoći u zaštiti bubrega od dijabetičkog oštećenja snižavanjem krvnog pritiska u bubrezima.

Razgovarajte sa svojim lekarom

Visok krvni pritisak je ozbiljno stanje koje zahteva lečenje kako bi se sprečili ozbiljniji zdravstveni problemi.

Ne brinite ako ste zbunjeni koji lekovi za pritisak su najpodobniji za vas. Vaš lekar će  vam reći koji bi lekovi mogli najbolje delovati. Zajedno možete sastaviti plan lečenja kako biste kontrolisali krvni pritisak.

Neka pitanja koja treba postaviti svom lekaru uključuju:

Da li su mi potrebni lekovi za kontrolu krvnog pritiska?

Da li sam u velikom riziku od određenih nuspojava ako uzimam lekove za krvni pritisak?

Da li uzimam neke druge lekove koji bi mogli da utiču na lekove za krvni pritisak?

Da li bi kombinovani lekovi za krvni pritisak bili dobra opcija za mene?

Da li preporučujete promene u ishrani i vežbanje kao način za snižavanje krvnog pritiska?

Može li vežbanje pomoći u snižavanju visokog krvnog pritiska?

Da, vežbanje je odličan način za snižavanje krvnog pritiska. Naravno, pre nego što započnete bilo koji program vežbanja, obavezno razgovarajte sa svojim lekarom. Uz savete lekara, vežbe mogu biti zdrav način da kontrolišete krvni pritisak.

Vežbanje jača vaše srce i čini ga efikasnijim. To znači da neće morati da pumpa toliko jako, što dovodi do smanjenja krvnog pritiska.

Drugi načini za snižavanje krvnog pritiska uključuju:

 • zdravu ishranu
 • unos manje soli
 • gubitak težine

Neki ljudi koji su preduzeli ove korake uspeli su da smanje krvni pritisak dovoljno da im je lekar dozvolio da prestanu da uzimaju lekove za krvni pritisak.

Razgovarajte sa svojim lekarom o sastavljanju plana promena načina života koji će vam pomoći da kontrolišete krvni pritisak.

Da li ti je članak bio koristan?

Tags:
PODELI ČLANAK

Dobijaj najnovije članke na mail

Pridruži se našem email servisu sa preko 5000 pretplatnika

Povezani članci

Šta je glaukom?

Glaukom je ozbiljno stanje oka koje može dovesti do trajnog oštećenja vida. Ova bolest se karakteriše

Pročitaj